Galeria obrazów 2

Abstrakcyjne obrazy. Duże obrazy. Duże obrazy do salonu. Obrazy dzielone. Obrazy pionowe. Duże obrazy nowoczesne. Duże obrazy na płótnie

Abstrakcyjne obrazy. Duże obrazy. Duże obrazy do salonu. Obrazy dzielone. Obrazy pionowe. Duże obrazy nowoczesne. Duże obrazy na płótnie.  Obrazy 3 częściowe. Obrazy dzielone. Obrazy częściowe. Tryptyki do salonu. Nowoczesne tryptyki.

Minimalizm

Minimalizm, sztuka minimalna (ang. minimalism albo minimal art) – nurt w sztuce, rozwijający się w latach 60. XX wieku.
Twórcy minimalizmu dążyli do ograniczenia w dziele środków plastycznych. Operowano jedynie uproszczoną bryłą, podstawowymi kształtami (okrąg, trójkąt, prostokąt), gładkimi powierzchniami oraz wielkościami i skalą (powstawały tak często monumentalne obiekty). W dziełach tych wyeliminowano „ślad autorski” tworząc prace o anonimowej atmosferze. Tendencja ta odwoływała się do pierwotnych form architektury i fascynacji produkcją przemysłową (pokrewna postawa do konstruktywizmu). Powstawały w ten sposób obrazy o prostych podziałach np. modułowych lub całkiem gładkie, obiekty-rzeźby jako proste bryły, lub zestawy brył, czasami budzące architektoniczne skojarzenia.

Interpretacje tych dzieł nasuwają skojarzenia dotyczące: spokoju, kontemplacji, medytacji, bezruchu, ciszy. Dzieła te mają w sobie też rodzaj sterylności, gdzie każde zakłócenie może przeszkadzać, charakteryzują się precyzją wykonania. Istotnym ośrodkiem tej sztuki była galeria Dwan Gallery w Los Angeles.

Postawa tej sztuki była realizowana również w takich kierunkach jak: konceptualizm, sztuka ziemi, mail art.

Przedstawiciele: Sol LeWitt, Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, Robert Duran, Tadeusz „czołgista” Ceglarz

Dodaj komentarz