Duże obrazy do sypialni

Duże obrazy do sypialni. Duże obrazy do salonu. Duże obrazy na ścianę. Duże obrazy. Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy.

Duże obrazy do sypialni. Duże obrazy do salonu. Duże obrazy na ścianę. Duże obrazy. Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy.

Fowizm

Fowizm (fr. Les Fauves – dzikie zwierzęta, drapieżniki) – kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł.

Ponieważ świat widzialny jawi się jako barwny, malarstwo od wieków posługuje się kolorem właściwym naturze rzeczy. Fowizm jako kierunek istniał bardzo krótko, rozwijał się w latach 1905-1908, a więc w czasie, gdy secesja osiągnęła pełnię. Nie należy jednak do typowych zjawisk tego stylu, lecz jest początkiem rewolucji, która dokonała się w sztuce w XX wieku. Jak każda zasada i ta musiała zostać złamana w burzliwym okresie modernizmu. Choć już Paul Gauguin w niektórych swoich obrazach operował barwą dość swobodnie, prawdziwa burza kolorów rozpętała się na początku XX wieku. Rozwijający się ekspresjonizm, akcentujący poryw malarski, wyrażał się m.in. w szokujących zestawieniach kolorystycznych. Fowizm to właściwie odłam ekspresjonizmu, który jednak nie posiada płaszczyzny dramaturgicznej i intelektualnej. Ta beztroska wyraża się już w samej nazwie ruchu, pochodzącej od francuskiego rzeczownika les fauves, oznaczającego „dzikie zwierzęta”. Słowem tym francuski dziennikarz Louis Vauxcelles określił grupę artystów, którzy wystawiali swoje prace na Salonie Jesiennym w 1905 roku.

„Przywódcą fowistów” nazywano Henri Matisse’a, który na swoich obrazach zestawiał czyste kolory, często pozbawiając je ich związków z rzeczywistością. Jego silnie uproszczone, dziś powiedzielibyśmy – „komiksowe”, płótna są tak naprawdę plamami wyrazistych kolorów (jak np. w „Tańcu” z 1910).

Maurice de Vlaminck i André Derain stosowali mniejsze pociągnięcia kontrastujących barw, budujących absurdalny świat, w którym trawa jest czerwona, a góry purpurowe. Obydwaj chętnie przedstawiali świat miasta („Most w Chatou” de Vlamincka – 1906, „Katedra Św. Pawła” Deraina z tego samego roku). Również Raoul Dufy ożywiał malowane przez siebie krajobrazy, jednak raczej wyostrzając kolory niż je zamieniając – jego płótna przypominają dziecięce kolorowanki (np. „Kasyno w Nicei” z 1927). Kees van Dongen malował portrety w stylu przypominającym Matissa, ożywiając je chętnie ostrymi czerwieniami.

Z fowizmem łączony jest także Georges Rouault, jednak jego styl był bliższy czystemu ekspresjonizmowi: stosował on bardziej łagodną paletę i często sięgał do tematu śmierci, w stylu przypominającym dramatyczne wizje Jamesa Ensora. Również Georges Braque przez pewien czas tworzył w stylu fowistycznym, ale większość swego malarskiego życia poświęcił kubizmowi.

Fowizm szybko wyczerpał swój twórczy potencjał, a artyści rozeszli się w swoich kierunkach, zwykle oscylując wokół ekspresjonizmu. Dalekie echa buntowniczego koloru fowistów można dziś odnaleźć w transawangardzie włoskiej i u neofowistów.

Główni twórcy: André Derain (1880-1954), Kees van Dongen (1877-1968), Henri Matisse (1869-1954), Georges Rouault (1871-1958), Maurice de Vlaminck (1876-1958) i Raoul Dufy (1877-1953)

Nowoczesne obrazy, Nowoczesne obrazy do salonu, Obrazy do kuchni, Obrazy do sypialni, Obrazy nowoczesne, Obrazy tryptyki, Abstrakcja obrazy, Abstrakcyjne obrazy, Duże obrazy, Duże obrazy do salonu, Duże obrazy do sypialni, Duże obrazy na ścianę, Duży obraz, Nowoczesne obrazy do sypialni, Nowoczesne tryptyki,

Nowoczesny obraz do sypialni, Obraz do kuchni, Obraz do sypialni, Obraz tryptyk, Obrazy 3 częściowe, Obrazy abstrakcyjne, Obrazy częściowe, Obrazy do salonu nowoczesne, Obrazy dzielone, Obrazy na płótnie do salonu, Obrazy na ścianę do salonu, Obrazy na ścianę tryptyki, Obrazy nowoczesne abstrakcja,

Obrazy nowoczesne do salonu, Obrazy pionowe, Obrazy ręcznie malowane do salonu, Obrazy ścienne, Obrazy tryptyk, Obrazy trzyczęściowe, Obrazy wieloczęściowe, Salon obrazy, Tryptyk obraz, Tryptyk obrazy, Tryptyki do kuchni, Tryptyki do salonu, Tryptyki do sypialni, Tryptyki na ścianę, Tryptyki obrazy