Duże obrazy i Tryptyki

Duże obrazy. Obrazy tryptyki. Tryptyki do salonu. Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy. Nowoczesne obrazy do salonu. Obrazy nowoczesne

Duże obrazy. Obrazy tryptyki. Tryptyki do salonu. Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy. Nowoczesne obrazy do salonu. Obrazy nowoczesne

Ekspresjonizm abstrakcyjny

Ekspresjonizm abstrakcyjny (szkoła nowojorska) to ruch artystyczny kształtujący się w malarstwie amerykańskim w latach 40. XX wieku pod wpływem nowoczesnego malarstwa europejskiego. Uznawany za pierwszy czysto amerykański ruch o światowym znaczeniu, stawiający Nowy Jork w centrum świata sztuki. Termin został użyty w 1946 roku przez krytyka, Roberta Coatesa.

Do czasu II wojny światowej malarstwo amerykańskie nie stanowiło jednolitego nurtu. Ton sztuce nadali dopiero przybyli do Ameryki w pierwszych latach wojny malarze, rzeźbiarze, poeci i muzycy, którzy opuścili Europę, aby uniknąć niemieckiej okupacji.

Wśród nich byli: Max Ernst, André Breton, Fernand Léger, Piet Mondrian, Marc Chagall, André Masson, Marcel Duchamp.

W sensie technicznym ekspresjonizm abstrakcyjny wywodzi się z surrealizmu, z naciskiem kładzionym na spontaniczny, automatyczny czy wręcz podświadomy akt twórczy. Kapanie farbą na rozłożone na podłodze płótno (Jackson Pollock) jest tu charakterystyczną techniką, inspirowaną twórczością surrealisty niemieckiego, Maxa Ernsta.

Ruch łączył w sobie głębię emocjonalną i pragnienie samowyrażenia się niemieckich ekspresjonistów z antyfiguratywną estetyką europejskich szkół abstrakcyjnych, takich jak futuryzm, bauhaus czy kubizm. Był postrzegany jako nurt buntowniczy, anarchistyczny, wysoce idiosynkratyczny i, według niektórych, wręcz nihilistyczny.

Termin stosuje się do określenia różnorodnych w praktyce stylów wielu artystów działających w Nowym Jorku.

W ramach Szkoły nowojorskiej rozwinęły się dwa nurty:

action painting (action-art) (malarstwo akcji, gestu)
Oparty na przypadkowości i spontanicznym działaniu, za pierwszoplanowy uważa akt twórczy. Odwołuje się do podświadomości artysty, odruchowego działania jako jedynie autentycznego sposobu tworzenia.

Głównymi przedstawicielami action-art byli: Jackson Pollock i Willem de Kooning.

color field painting (malarstwo barwnych płaszczyzn)
W color field painting najistotniejszym elementem jest kolor. Uwaga twórcy skupia się na przekazaniu barwy, rozciągniętej na dużej powierzchni malarskiej, jako nośnika emocji. Proces twórczy podlega ścisłej kontroli.

Color field painting reprezentowali: Mark Rothko, Clyfford Still i Barnett Newman.

Mimo wspomnianej niejednorodności wewnątrz ruchu, jego reprezentantów cechowały pewne podobieństwa. Było to zamiłowanie do dużych płócien, nacisk na płaskość, podejście „całościowe” – traktujące wszystkie fragmenty płótna z równą uwagą, bez skupiania się na części centralnej z pominięciem krawędzi.

Ekspresjonizm abstrakcyjny, jako pierwszy oryginalnie amerykański nurt w sztuce, ukazał światu żywotność i kreatywność Ameryki lat po II wojnie światowej. Zwrócił też uwagę na jej potrzebę i umiejętność rozwoju w sensie estetycznym, niezależnie od europejskich standardów.

Kanadyjski artysta, Jean-Paul Riopelle wprowadził ekspresjonizm abstrakcyjny w Paryżu w latach 50. W latach 60. ruch utracił swe znaczenie, stanowiąc inspirację dla takich nurtów artystycznych jak pop art i minimalizm, jednak część przedstawicieli abstrakcyjnego ekspresjonizmu tworzyła nadal w podobnym duchu.

Główni przedstawiciele nurtu: Willem de Kooning, Helen Frankenthaler, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Hans Hoffmann, Franz Kline, Lee Krasner, Robert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle, Mark Rothko, Clyfford Still

Nowoczesne obrazy, Nowoczesne obrazy do salonu, Duże obrazyObrazy do kuchni, Obrazy do sypialni, Obrazy nowoczesne, Obrazy tryptyki, Abstrakcja obrazy, Abstrakcyjne obrazy, Duże obrazy, Duże obrazy do sypialni, Duże obrazy do salonu, Duże obrazy do sypialni, Duże obrazy na ścianę, Duży obraz, Nowoczesne obrazy do sypialni, Nowoczesne tryptykiObrazy tryptyki

Nowoczesny obraz do sypialni, Obraz do kuchni, Obraz do sypialni, Obraz tryptyk, Obrazy 3 częściowe, Duże obrazy na ścianę, Obrazy abstrakcyjne, Obrazy częściowe, Obrazy do salonu nowoczesne, Obrazy dzielone, Obrazy na płótnie do salonu, Obrazy na ścianę do salonu, Obrazy na ścianę tryptyki, Obrazy nowoczesne abstrakcja, Duże obrazy do salonu

Tryptyki do sypialniObrazy nowoczesne do salonu, Obrazy pionowe, Obrazy ręcznie malowane do salonu, Obrazy ścienne, Obrazy tryptyk, Obrazy abstrakcyjneObrazy trzyczęściowe, Obrazy wieloczęściowe, Salon obrazy, Tryptyk obraz, Tryptyk obrazy, Tryptyki do kuchni, Tryptyki do salonu, Tryptyki do sypialni, Tryptyki na ścianę, Tryptyki obrazy, Tryptyki do salonu