Galeria obrazów 1

Nowoczesne obrazy. Nowoczesne obrazy do salonu. Nowoczesny obraz do salonu. Obrazy do sypialni. Obrazy nowoczesne. Obrazy dzielone. Duże obrazy

Nowoczesne obrazy. Nowoczesne obrazy do salonu. Nowoczesny obraz do salonu. Obrazy do sypialni. Obrazy nowoczesne. Obrazy dzielone. Duże obrazy. Obrazy pionowe. Tryptyki na ścianę. Obrazy trzyczęściowe. Nowoczesny obraz do sypialni.

Informel

Informel lub art informel (fr. art informel – sztuka bezkształtna) – termin z zakresu historii sztuki, odnoszący się do europejskiego malarstwa lat 50., równoległego wobec amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu i charakteryzującego się dążeniem do swobodnej ekspresji poprzez stosowanie barwnych plam, linii itp., nie poddanych żadnym rygorom kompozycyjnym, które mogłyby ograniczyć dramatyzm dzieła sztuki. Do wyodrębnionych później odmian informelu należą: taszyzm, malarstwo kaligraficzne, malarstwo materii i action painting.
Do przedstawicieli informelu zalicza się m.in. Wolsa, Hansa Hartunga, Jeana Fautriera, Jeana Dubuffeta, Henri Michauxa, Antoniego Tàpiesa i Alfreda Manessiera.
Po raz pierwszy terminem informel posłużył się Georges Mathieu w 1945 roku, jednak określenie spopularyzowało się w 1951 za sprawą krytyka Michaela Tapie i zorganizowanej przez niego pod taką nazwą wystawie.Termin bywa czasem stosowany zamiennie z terminem taszyzm.

Dodaj komentarz