Obrazy abstrakcyjne

Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy. Obrazy nowoczesne. Abstrakcja obrazy. Duże obrazy. Duże obrazy na ścianę. Duże obrazy do salonu.

Obrazy abstrakcyjne. Obrazy ścienne. Abstrakcyjne obrazy. Obrazy nowoczesne. Abstrakcja obrazy. Duże obrazy. Duże obrazy na ścianę. Duże obrazy do salonu.

Spacjalizm

Spacjalizm (wł. movimento spaciale ‚ruch przestrzenny’ od łac. movēre ‚poruszać się’ i spatium ‚przestrzeń’) – ruch artystyczny w malarstwie XX wieku, zapoczątkowany przez Lucio Fontanę ogłoszeniem manifesto blanco (‚biały manifest’). Manifest został ogłoszony w 1946 r w Buenos Aires. Kolejny manifest Primo manifesto dello Spazialismo został wydany rok później w Mediolanie i tę datę uważa się za początek owego ruchu.

Jednym z głównych założeń kierunku jest dążenie do przełamania dwuwymiarowości dzieła malarskiego. Niektórzy malarze stosowali w tym celu asamblaż, czyli wklejanie na płótna różnych obiektów pozamalarskich – potłuczonych talerzy, a nawet opony samochodowej. Lucio Fontana natomiast w bardzo prosty sposób włączył w płaską przestrzeń trzeci wymiar – poprzez przerwanie płótna. Fontana wystawiał więc w europejskich galeriach (w latach 1949–1951) przecinane przy pomocy brzytwy lub rozdzierane, niezamalowane płótna. Poprzez powstałe szczeliny widać było znajdujące się za obrazem przedmioty, w sposób optyczny włączone w sferę płaskiego dzieła.

Jak przyznał sam prekursor spacjalizmu, pomysł ów był dziełem przypadku. Fontana przypadkowo rozdarł jedno ze swoich płócien podczas przygotowywania wystawy w Paryżu, i zastanowiło go formalne znaczenie powstałego „okna”.

Sam gest był wielokrotnie oceniany przez krytyków jako bezcelowy, a fontanowskie obrazy (tzw. Spacjale – wł. Spaziali) za nieatrakcyjne. Pomysł wydaje się jednak genialny w swojej prostocie i może być uznany za doskonały sposób przełamania płaskości dzieła malarskiego. Do takiego podejścia nie skłania jednak postawa samego Fontany, który z lubością rozpisywał się o ideologicznych implikacjach swojego gestu. W wydanym w 1951 r. Manifeście sztuki spacjalnej pisał m.in. o „erze spacjalnej”. Pisał: „Nie chcę tworzyć obrazu, chcę otworzyć przestrzeń, stworzyć dla sztuki nowy wymiar, związać ją z kosmosem w całej jego rozciągłości, z nieskończonym poza płaską powierzchnią obrazu”.

Według założeń spacjalistów ich obrazy miały syntezą ruchu, czasu, przestrzeni i barwy uzyskaną dzięki nowym technikom.

Nowoczesne obrazy, Nowoczesne obrazy do salonu, Obrazy do kuchni, Obrazy do sypialni, Obrazy nowoczesne, Obrazy tryptyki, Abstrakcja obrazy, Abstrakcyjne obrazy, Duże obrazy, Duże obrazy do salonu, Duże obrazy do sypialni, Duże obrazy na ścianę, Duży obraz, Nowoczesne obrazy do sypialni, Nowoczesne tryptyki,

Nowoczesny obraz do sypialni, Obraz do kuchni, Obraz do sypialni, Obraz tryptyk, Obrazy 3 częściowe, Obrazy abstrakcyjne, Obrazy częściowe, Obrazy do salonu nowoczesne, Obrazy dzielone, Obrazy na płótnie do salonu, Obrazy na ścianę do salonu, Obrazy na ścianę tryptyki, Obrazy nowoczesne abstrakcja,

Obrazy nowoczesne do salonu, Obrazy pionowe, Obrazy ręcznie malowane do salonu, Obrazy ścienne, Obrazy tryptyk, Obrazy trzyczęściowe, Obrazy wieloczęściowe, Salon obrazy, Tryptyk obraz, Tryptyk obrazy, Tryptyki do kuchni, Tryptyki do salonu, Tryptyki do sypialni, Tryptyki na ścianę, Tryptyki obrazy